KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy DomHobbyOgrod działający pod adresem www.domhobbyogrod.pl (dalej zwany Sklepem Internetowym) jest platformą prowadzoną przez Spółkę:

 

BConcept S.C.
ul. Płk. Dąbka 10
30-732 Kraków
NIP 9452161551, REGON 121591036 (zwaną dalej Spółką)

 

 

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 

1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celu:
-utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać hasła,
-dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,
-tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści wypowiedzi Klienta zamieszczone w zakładce Opinie Klientów na stronie Sklepu Internetowego www.domhobbyogrod.pl.

3. Klient akceptując regulamin, zobowiązuje się do niezamieszczania w zakładce Opinie Klientów na stronie www.domhobbyogrod.pl treści:
- obraźliwych, wulgarnych, mających charakter reklamy, zawierających informacje niesprawdzone, obrażające inne narodowości, nawołujące do agresji.

 

 

§ 2
Warunki realizacji zamówienia

 

1. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.domhobbyogrod.pl. Klient składa zamówienie na wyżej wymienionej stronie internetowej wskazując na produkt, którym jest zainteresowany poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w KOSZYKU sposobu odbioru i płatności oraz POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA poprzez przycisk ZAMAWIAM z obowiązkiem zapłaty.

3. W KOSZYKU Klient wskazuje:
a) zamawiane produkty,
b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,
c) sposób dostawy,
d) sposób płatności.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sklep Internetowy przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, tym samym przyjmując zamówienie, o którym mowa w ust. 4.

6. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 4 będzie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

7. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym, gdyż Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

 

§ 3
Ceny produktów

 

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:
a) są cenami zawierającymi podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Koszty przesyłki naliczane są poprzez system. W przypadku błędnego naliczenia kosztów przesyłki przez system skontaktujemy się z Państwem w trybie natychamiastowym.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta. Cena ta widnieje w KOSZYKU pod nazwą SUMA.

4. Całkowita i wiążąca wartość zamówienia wyświetlana w KOSZYKU pod nazwą SUMA przedstawiana jest po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz formy dostawy.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Wspomniane w ustępie 5. zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą widoczne na stronie internetowej Sklepu Internetowego z chwilą obowiązywania ww. zmian cen, warunków promocji lub wyprzedaży.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

§ 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

1. Sklep Internetowy dostarcza przedmioty zamówień wyłącznie na terenie Polski.

2. Zapłatę za przedmiot zamówienia należy dokonać przelewem bankowym, poprzez system płatności Przelewy24 lub osobiście podczas odbioru w salonie w Krakowie przy ul. Płk. Dąbka 10.

3. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

 

§ 5
Czas realizacji zamówienia

 

1. Zamówienie wysyłane jest do 24 godzin od daty zaksięgowania przelewu.

2. Przedmiot zamówienia dostarczany jest poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską na adres Klienta, który został podany podczas składania zamówienia.

 

 

§ 6
Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od wydania przedmiotu zamówienia, składając na adres Spółki stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Klient ma obowiązek zwrócenia przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Dodatkowo w przypadku odstąpienia od umowy oprócz równowartości ceny towaru Sprzedający zwróci Kupującemu koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej aukcji.
Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014).

3. Jeżeli przedmiot zamówienia z powodów niezależnych od Sklepu Internetowego będzie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez telefon. Kwota zapłacona za zamówiony przedmiot zostanie zwrócona na konto, z którego Klient wykonał płatność w terminie do 14 dni od poinformowania o sprawie Klienta.

4. Klient powinien odesłać przedmiot na adres firmy BConcept S.C. ul. Płk. Dąbka 10, 30-732 Kraków. Przedmiot powinien zostać odesłany tak, by zabezpieczyć go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Kosztami odesłania przedmiotu obarczony zostaje Klient.

5. Koszty, które Klient poniósł przy zapłacie za zamówienie będą mu zwrócone w terminie do 14 dni licząc od czasu odstąpienia od umowy.

6. Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia, o ile produkty zawarte w tym zamówieniu nie zostały jeszcze wysłane. Anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt ze Spółką (w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

 

 

§ 7
Warunki gwarancji i reklamacji

 

1. Przedmioty wystawione w Sklepie Internetowym podlegają 2 letniej rękojmi.

2. Klient może reklamować zakupiony przedmiot objęty gwarancją producenta, gdy ten posiada wady. W takim przypadku należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym, który pośredniczyć będzie między Klientem a Producentem w procesie gwarancyjnym.

3. Spółka nie jest producentem przedmiotów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od momentu złożenia stosownego pisma.

5. Różnice pomiędzy zdjęciami produktów dostępnych w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie reklamowany przez Klienta produkt zostanie naprawiony lub Klient otrzyma produkt nowy lub otrzyma zwrot płatności. W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie i konieczności zwrotu płatności, które dokonał Klient, płatności zostaną zwrócone do 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

7. W przypadku przesyłek dostarczanych przed firmę kurierską i Pocztę Polską Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówienia pod względem jakościowym i ilościowym.

8. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji.

9. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

10. W okresie zimowym oraz podczas niskich temperatur na zewnątrz zaleca się nie wyjmować ani nie naddmuchiwać produktów zamówionych w Sklepie Internetowym przez co najmniej 24 godziny. Zaleca się, aby produkt nagrzał się do temperatury pokojowej, w innym przypadku może on ulec zniszczeniu. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzgędniane.

 

 

§ 8
Dane osobowe

 

1. Klient, który chce złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym nie ma obowiązku posiadania konta w ww. Sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia transakcji.

2. Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienie i rejestracji jest BConcept S.C. ul. ul. Płk. Dąbka 10, 30-732 Kraków.

3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez ww. firmę w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, a tym samym realizacji zamówienia.

4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

5. Klient Sklepu Internetowego prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

 

§ 9
Kupony rabatowe

 

 

1. Wystawcą kuponów jest firma BConcept S.C. prowadząca sklep internetowy www.domhobbyogrod.pl. Realizacja kuponów rabatowych ogranicza się do sklepu internetowego www.domhobbyogrod.pl.

2. Kupony rabatowe obniżają ceny wszystkich produktów z wyjątkiem basenów stelażowych i rozporowych.

3. Skorzystanie z kuponu przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez BConcept S.C. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

4. Kupony posiadają datę ważności zawartą w treści kuponu i mogą być zrealizowane tylko w okresie trwania promocji. Kupony posiadają określoną treść, którą należy wpisać w polu przeznaczonym na kod rabatowy po dodaniu produktów do koszyka.

5. Kupony rabatowe nie obejmują kosztów wysyłki. Rabaty i promocje nie łączą się.

6. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

 

 

§ 10
Promocja "darmowa przesyłka"

 

1. Organizatorem promocji jest właściciel Sklepu Internetowego www.domhobbyogrod.pl, firma BConcept S.C. z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 10, 30-732 Kraków.

2. Promocja obowiązuje od 17.06.2016 roku do 23.06.2016 lub do wyczerpania zapasów.

3. Promocją objęte są wszystkie baseny ogrodowe powyżej 183 cm zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Promocja dotyczy przesyłki kurierskiej płatnej z góry.

5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Sprzedającego.

6. Promocją objęte są zamówienia, których adres wysyłkowy należy do terytorium Polski.

 

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.


Darmowe sklepy internetoweOprogramowanie sklepu internetowego